Regulamin Ligi

Sędziowie LO · 13 czerwca 2018

1) Rangi turniejów:
a) Turniej lokalny:
– jednodniowy
– ewentualnie zezwalający na proxy
– może zawierać ocenę hobbistyczną

b) Turniej klasy challenger:
– jedno/dwudniowy
– organizator jest zobligowany do pomocy w znalezieniu noclegu
– może zawierać ocenę hobbistyczną
– musi zawierać wymóg w pełni wymalowanej armii
– musi zawierać zakaz proxowania

c) Turniej klasy master:
– dwudniowy
– organizator jest zobligowany do pomocy w znalezieniu noclegu
– może zawierać ocenę hobbistyczną
– musi zawierać wymóg w pełni wymalowanej armii
– musi zawierać wymóg pełnego
– musi zawierać zakaz proxowania
– Posiadanie WYSYWIGu na turniejach nie jest obowiązkowe. W gestii organizatora turnieju leży punktacja i ocena WYSIWYGu, tzn. graczowi posiadającemu WYSIWYG muszą zostać przyznane punkty dodatkowe, zaliczane do hobbystyki. Jeśli organizator turnieju nie przewiduje dodatkowych punktów, to każdy gracz nie posiadający WYSIWYGu musi otrzymać punkty karne.

d) Turnieje specjalne (na sezon 2013/2014 przypisane do konkretnych miast):
– dwudniowy
– organizator jest zobligowany do pomocy w znalezieniu noclegu
– może zawierać ocenę hobbistyczną
– musi zawierać wymóg w pełni wymalowanej armii
– musi zawierać zakaz proxowania
– Posiadanie WYSYWIGu na turniejach nie jest obowiązkowe. W gestii organizatora turnieju leży punktacja i ocena WYSIWYGu, tzn. graczowi posiadającemu WYSIWYG muszą zostać przyznane punkty dodatkowe, zaliczane do hobbystyki. Jeśli organizator turnieju nie przewiduje dodatkowych punktów, to każdy gracz nie posiadający WYSIWYGu musi otrzymać punkty karne.

– Solowe Mistrzostwa Polski (Wrocław) [SMP] – Parowe Mistrzostwa Polski (Poznań) [PMP] – Drużynowe Mistrzostwa Polski (Warszawa) [DMP]

2) Do rankingu zalicza się:
– 10 najlepszych turniejów każdego gracza, w tym, co najwyżej 6 turniejów o podwyższonej randze (MP,Master i Challenger), w tym co najwyżej 2 turnieje klasy MP, 4 turnieje klasy Master, 6 turniejów klasy Challenger.
– Zwycięzcą Ligi LOTR zostaje gracz, który na koniec rozgrywek zgromadził najwięcej punktów rankingowych.
– Przy tej samej ilości punktów o miejscu w rankingu decyduje miejsce na Solowych Mistrzostwach Polski (w przypadku gdy na Solowych Mistrzostwach Polski nie było żadnego z graczy o miejscu decyduje średnia z solowych turniejów klasy Master)

3) Sposób punktowania:
a) Turnieje Lokalne:
– Zwycięzca otrzymuje liczbę punktów rankingowych równą liczbie uczestników turnieju (maksymalnie 15), każdy kolejny gracz otrzymuje o jeden punkt mniej, aż do minimum 1.
– Pierwsze trzy miejsca otrzymują premię +3/+2/+1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie miejsce
– Do tych punktów doliczane są punkty za łączną liczbę uczestników (+1 za każdą pełną dziesiątkę graczy)

b)Turnieje klasy Challenger:
– Punktacja za turnieje klasy Challenger jest stała: wynosi ona 20 punktów za pierwsze miejsce i o 1 mniej za każde następne do minimum 3
– Pierwsze10 miejsc otrzymuje premię +10/+9/+8/+7/+6/+5/+4/+3/+2+/1 odpowiednio za
pierwsze/drugie/trzecie/czwarte/piąte… itd miejsce
– Do tych punktów doliczane są punkty za łączną liczbę uczestników (+1 za każdą pełną dziesiątkę graczy)

c) Turnieje Master:
– Punktacja za turnieje klasy Master jest stała: wynosi ona 30 punktów za pierwsze miejsce i o 1 mniej za każde następne do minimum 5
– Pierwsze 15 miejsc otrzymuje premię +15/+14/+13/+12/+11/+10/+9/+8/+7/+6/+5/+4/+3/+2+/1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie/czwarte/piąte… itd. miejsce
– Do tych punktów doliczane są punkty za łączną liczbę uczestników (+1 za każdą pełną dziesiątkę graczy)

d) Turnieje MP (Drużynowe Mistrzostwa Polski, Parowe Mistrzostwa Polski, Solowe Mistrzostwa Polski):
– Punktacja za turnieje klasy MP jest stała: wynosi ona 40 punktów za pierwsze miejsce i:
o 1 mniej za każde następne do minimum 5 na Solowych Mistrzostwach Polski
o 2 mniej za każde następne do minimum 4 na Parowych Mistrzostwach Polski
o 4 mniej za każde następne do minimum 4 na Drużynowych Mistrzostwach Polski
– Pierwsze 15 miejsc otrzymuje premię +15/+14/+13/+12/+11/+10/+9/+8/+7/+6/+5/+4/+3/+2+/1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie/czwarte/piąte… itd. miejsce
– Do tych punktów doliczane są punkty za łączną liczbę uczestników (+1 za każdą pełną dziesiątkę graczy)

e) Premie sędziowskie:
Wynosi 20 punktów, jest liczona do limitu turniejów lokalnych. Może zostać przyznana maksymalnie dwa razy w sezonie. Przysługuje za sędziowanie:
– Turnieju Lokalnego o frekwencji minimum 16 osób
– Challengera (Mastera) – minimum 1 (2) premie na turnieju klasy Challenger (Master) plus jedna premia na każde pełne 20 (30) osób.

f) Turnieje par:
Szczegółowe zasady turnieju par zależą od klasy tego turnieju i stosują się odpowiednio:
– Punkty za zajęte miejsce przydziela się obydwu graczom z pary, lecz każda następna para otrzymuje o 2
punkty mniej (nie 1 jak dzieje się to w przypadku zwykłych turniejów).

4) Składka ligowa, czyli „neonówka”:
Zbierana w kwocie 1 zł od każdego gracza na turniejach:
– SMP/PMP/DMP
– challangerach/masterach

Przeznaczana będzie na:
– skromne nagrody (dyplom/statuetka/itp.) dla zwycięzców TOP3 ligi rankingu solowego/drużynowego/organizatorów
– wsparcie materialne (makiety, blaty itp) dla ośrodków rozwijających się [należy opracować konkretne zasady uzyskiwania na sezon 2014/2015]. W razie rozpadu ligi kwota będzie musiała zostać przekazana na jakiś cel dobroczynny (Caritas/WOŚP/ect).

5) Terminy ogłaszania turniejów, terminy wysyłania wyników, rodzaje rankingów i sposób jego publikacji:
a) Termin turnieju musi zostać zgłoszony w turniejówce i na forum zgodnie z poniższym zestawieniem:
– lokalny na 7 dni przed
– challenger na 14 dni przed
– master na 21 dni przed
– Mistrzostwa Polski na 28 dni przed (w dniach Mistrzostw Polski nie można organizować żadnego turnieju innej klasy, niż lokalny).

b) Wyniki z turnieju muszą zostać wysłane na adres mailowy: [email protected] (niezależnie od jego rangi) 7 dnia od ostatniego dnia ich trwania.
– Pod tym linkiem … znajdziecie arkusze punktujące. Umożliwiają one łatwe i sprawne redagowanie wyników turniejów każdej rangi (zakładki do odpowiedniej rangii turniejów znajdują się w lewym dolnym rogu arkusza kalkulacyjnego).
– Nazwa zapisanego pliku z turnieju ma wyglądać następująco:
rok_miesiąc_dzień_miejsce_L/CH/M (L- lokal, CH- challenger, M- master, MP – mistrzostwa polski).

Przykład:

Turniej Krakowskie Manewry odbył się 27-28 marca 2010 roku i był to turniej klasy Master . Prawidłowa nazwa pliku:
2010_03_27-28_Kraków_M.doc

Wyniki w innej formie NIE będą przyjmowane.

c) Rodzaje rankingów:
– ranking główny (zawierający wyniki wszystkich graczy
– ranking drużynowy (zawierający wyniki drużyn zgłoszonych do dnia … sędziemu odpowiedzialnemu za ranking)
– ranking organizatorów
– ranking juniorów (zawierający wyniki graczy do lat 15 roku życia)