Czy warto inwestować za pomocą futures?

Kontrakty futures należą do grupy instrumentów pochodnych, które z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Czym się różnią od akcji? Od akcji i i innych instrumentów dłużnych różnią się faktem, że ich głównym celem zastosowania nie jest transfer kapitału, a transfer ryzyka.

Czym są kontrakty futures.

Kontrakt futures, to nic innego jak kontrakt terminowy, który zawierany jest w formie umowy. Jest to również jedna z odmian kontraktu forward. Umowa zawierana jest między kupującym, a sprzedającym. Strona sprzedająca zobowiązuje się sprzedać konkretny instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie.

Zawierając kontrakty typu futures z pewnością spotkasz się z różnymi tajemniczymi terminami. Jednym z nich jest futures price, który oznacza cenę terminową, czyli cenę, według której obydwie strony przeprowadzą transakcję w czasie przyszłym. Settlement date oznacza datę rozliczenia, to dzień, w którym strony umowy zobowiązane są do przeprowadzenia transakcji. W niektórych przypadkach możesz spotkać się z terminem delivery date, czyli datę dostawy.

Warto również zaznaczyć, że zdecydowana większość kontraktów terminowych rozliczana jest w sposób gotówkowy. Jednak kilka procent z tych umów jest rozliczane w drodze dostawy aktywów bazowych. Taki sposób rozliczania dotyczy przykładowo kontraktów terminowych, które są notowane na GPW.

Jeśli zainteresował Cię temat kontraktów futures więcej informacji tutaj – zacznij inwestować już dziś.

W jaki sposób inwestować za pomocą futures?

Inwestor, który kupuje kontrakt futures wychodzi z założenia, że wybrany instrument bazowy będzie notował wzrost, natomiast gdy nadejdzie moment sprzedaży kontraktu terminowego, przewidywania co do zachowania instrumentu bazowego są całkowicie odwrotne.

Zysk osiąga ta strona, której przewidywania co do wartości instrumentu bazowego były jak najbliższe prawdy.

Kurs kontraktu terminowego podawany jest w punktach, zaś cena ustalana jest poprzez pomnożenie kursu przez mnożnik. Przykładem mogą być kontrakty na WIG20, gdzie mnożnik wynosi 20 złotych. Warszawska giełda zakłada cztery serie notowania kontraktów:

– H marzec

– M czerwiec

– U wrzesień

– Z grudzień.

Kontrakty terminowe z racji tego, że występują na rynkach giełdowych podlegają specyficznym regułom handlu. Jakie to są zasady?

  • standaryzacja,
  • występowanie izby rozrachunkowej,
  • depozyty zabezpieczające,
  • rozliczenia dzienne,

Izba rozrachunkowa (ang. clearing house) to organ, do którego każdy zawarty kontrakt musi zostać zgłoszony, następnie podlega weryfikacji i zarejestrowaniu.