Kontrakty futures – co to takiego?

Kontrakty futures należą do grupy najważniejszych instrumentów finansowych, które są wykorzystywane na całym świecie. Z tego względu warto lepiej je poznać!

Kontrakty futures – co to takiego?

Mówiąc najprościej jak się da – kontrakty futures to umowy na zakup lub sprzedaż określonego aktywa, z zastrzeżeniem się, że musi się to odbyć w określonym terminie w przyszłości i po ustalonej z góry cenie. Najważniejsze zobowiązanie dla stron kontraktu jest więc takie, że dokonują transakcji w bliższej lub dalszej przyszłości, niezależnie od takich czynników jak wzrost lub spadek ceny aktywa. Są one notowane na giełdach, mogą być sprzedawane przed terminem ich wygaśnięcia.

Kontrakty futures – jak to dokładnie działa?

Cała konstrukcja kontraktów futures oparta jest o dźwignię finansową. Inwestorzy, określani jako spekulanci, kupują kontrakty futures, na przykład poprzez Saxo, odkładając w tym celu ledwie małą część pełnej wartości kontraktu. Określana jest ona jako depozyt zabezpieczający. A jaki ma być – to już jest ustalane przez giełdę. Dźwignia finansowa może przynieść wiele dobrego dla inwestorów w postaci zysków lub wiele złego, gdy zdarzą się straty. Ogólnie warto pamiętać, inwestowanie na rynku futures to bardzo duże ryzyko i jest preznaczone dla naprawdę doświadczonych graczy. 

Kontrakty futures – jakie mają zastosowanie?

Mają bardzo szerokie zastosowanie i to w wielu sektorach gospodarki. Jednym z głównych przeznaczeń jest zabezpieczenie przed ryzykiem cenowym. Wygląda to tak, że na przykład dany producent sprzętu elektronicznego może sprzedać kontrakt futures, żeby uzyskać zabezpieczenie przed spadkiem cen za ten sprzęt w przyszłości. Inwestorzy mogą jednak dużo więcej, zwłaszcza spekulować na temat przyszłych cen, kupując lub sprzedając w tym celu omawiane kontrakty. Jak widać, to świetne narzędzie nie tylko dla inwestorów, ale również dla producentów. Mogą dzięki nim skutecznie zarządzać ryzykiem i osiągać lepsze rezultaty finansowe. 

Jakie są zalety kontraktów futures?

Kontrakty futures mają liczne zalety, nie dziwi więc, że przyciągają coraz więcej inwestorów, chcących pomnożyć swoje zyski. Wymień najważniejsze. Są wysoce płynne, dzięki czemu łatwo je zakupić i sprzedać praktycznie w każdym momencie. Inną korzyścią jest dostępność dźwigni finansowej, co może zapewnić większe zyski, nawet jak nie posiadamy specjalnie dużego kapitału. To, co równie ważne – kontrakty futures umożliwiają dywersyfikację swojego portfela, co oznacza, że można inwestować w różne instrumenty finansowe. Istotną informacją jest też to, że kontakty futures są regulowane przez wyznaczone do tego celu instytucje. To potwierdza, że są one wiarygodne.

Kontrakty futures mają bardzo ważne miejsce na światowych rynkach finansowych. Używane są często, gdyż można je wykorzystywać do wielu działań – nie tylko spekulacji i osiągania zysków, ale też do zarządzania ryzykiem cenowym. Pamiętajmy jednak, że inwestowanie w kontrakty futures wymagają ogromnej dawki wiedzy i doświadczenia. W tym celu warto korzystać z usług profesjonalnego brokera.