Inwestycje alternatywne – Fundusze

Fundusze

Inwestowanie przez fundusze to wyłącznie inwestycje pośrednie. Taki sposób pomnażania oszczędności ma swoje zalety – nie potrzeba specjalistycznej wiedzy dotyczącej przedmiotu inwestycji, a zatem można się skupić wyłącznie na jej opłacalności. Ponadto pośrednik zwalnia nas z obowiązku przechowywania obiektów inwestycji. Podstawową wadą korzystania z usług pośredników jest konieczność ich opłacania, a to często znacznie obniża nasze zyski. Nie możemy też czerpać przyjemności z obcowania z obiektem inwestycji.

Dla kogo?

Inwestycji przez fundusze mogą dokonywać inwestorzy z mniejszym portfelem — wystarczy niewielka gotówka, by zainwestować przykładowo w fundusz nieruchomości. Fundusz zbiera gotówkę od wielu inwestorów, obraca więc wystarczająco dużym kapitałem, aby swobodnie działać na rynku. Gdybyśmy chcieli dokonać inwestycji bezpośredniej, czyli kupić nieruchomość samodzielnie, bez pośrednictwa funduszu, musimy dysponować dużą gotówką.

Opłacalność inwestycji alternatywnych

Wybór odpowiedniego funduszu

Przy inwestycjach w fundusze zdajemy się na wiedzę i doświadczenie zarządzającego. Aby kontrolować osiągnięcia funduszy, porównujemy ich wzajemne wyniki lub zestawiamy z rezultatami inwestycji wolnych od ryzyka, takich jak obligacje czy bony skarbowe.