Deficyt , a inwestycje przedsiębiorstw

Deficyt

Państwo, które zaciąga dług, aby sfinansować część wydatków zużywa prywatne oszczędności, które doskonale nadawałyby się na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Jeśli deficyt jest duży ogranicza inwestycje przedsiębiorstw i hamuje rozwój. Wraz ze wzrostem długu publicznego ludzie pożyczający swoje pieniądze państwu domagają się odsetek czyli dodatkowego wynagrodzenia, które ma im zrekompensować wyższe ryzyko, że państwo przestanie honorować swoje długi.

Negatywny wpływ na firmy

Jednak wyższe odsetki muszą płacić też przedsiębiorcy z którymi państwo konkuruje o prywatne oszczędności. Efektem tego jest fakt, że firmy muszą zrezygnować z części zaplanowanych projektów, które mogłyby przynieść im zysk, jednak w tej sytuacji stają się nieopłacalne. Duży deficyt zwiększa też niepewność. Przedsiębiorcy obawiają się i są niepewni co do przyszłych obciążeń podatkowych. Taka sytuacja nie sprzyja inwestowaniu. Deficyt na wysokim poziomie obniża inwestycje, ponieważ firmy wolą nie ryzykować i rozpocząć lub jeśli mają taką możliwość to przenieść swoją działalność do państw o pewniejszych finansach.

Kapitał własny i kapitał obcy działalności gospodarczej